Welkom op de website van Maron Teerds

U vindt hier alle informatie over de diverse werkzaamheden van Maron Teerds. Naast zijn werk als dirigent en trombonist is hij ook actief als arrangeur, orkestrator en kopiist, en werk hij tevens freelance als projectleider / producer voor diverse muziek(theater)producties.

Maron

Biografie en Projecten

Media

Foto's en video's van recente projecten.

MT Scores

Onder MT Scores publiceert Maron zijn arrangementen, orkestraties, en partijen en partituren gemaakt als kopiist.

Producing

Maron is naast al zijn muzikale werk ook actief op organisatorisch gebied.